Bạn có thể liên hệ với Đỗ Quang Sáng với các kênh mạng xã hội dưới đây

Facebook: https://www.facebook.com/sangthangmay/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFa5Sgtq475qJO0_C9kzf4w?view_as=subscriber

Pinterest: https://www.pinterest.com/doquangsang389/

Email: Doquangsang389@gmail.com

SĐT: 0987504112